Turistička Agencija “Pragma”,  osnovana je 1997.

Do 2005-te godine, bavila se, pored prodaje turističkih aranžmana i organizacijom đackih ekskurzija, turističkih putovanja, letovanja i zimovanja. Od 2005-te godine  T . A. “Pragma” se bavi isključivo prodajom turističkih aranžmana agencija organizatora putovanja.

“Pragma” ima sklopljene subagentske ugovore sa preko 50 turističkih agencija širom Srbije, koje se bave organizovanjem turističkih putovanja , letovanja i zimovanja. Prodaja aranžmana se vrši iskljucivo po programima , cenama i uslovima putovanja agencija koje su organizatori putovanja. Takođe se bavi rezervacijama smeštaja u hotelima širom Srbije, prodajom avio karata, i prodajom putnog zdrastvenog osiguranja.